Styrelsen 2018

Ordförande 1 år

Johan Assarsson   

Styrelseledamöter          
Anna Karlsson
Rickard Teern
Johan Jaensson
Thomas Johansson
Jonas Persson
P-O Persson
Karin Ekebjär 
Per Stephani