Häradssparbanken Mönsterås

Häradssparbanken Mönsterås fortsätter den rörelse, som bedrivits av Mönsterås sockens sparbank sedan 1908 och av Stranda Härads sparbank sedan 1910.

1998 förvärvade Häradssparbanken FöreningsSparbankens kontorsrörelse i Mönsterås och 2000 förvärvades kontorsrörelsen i Fliseryd.

Häradssparbanken har idag 23 årsarbetare och en affärsvolym uppgående till 4,2 miljarder. Verksamhetsområdet är Mönsterås kommun.

Häradssparbanken Mönsterås är en fristående sparbank vilket innebär att den saknar ägare. Högsta beslutande organ är bankens huvudmän, 36 st till antalet. Huvudmännen utser en styrelse som består av 10 ledamöter. Både huvudmän och styrelse är lokalt förankrade.

Logga in

Logga in som sponsor här.
Saknar du inlogg, var god kontakta marknadsavdelningen

Kontakta marknadsavdelning

ANDERS KLEVSAND
070 - 874 78 70
klevsand@kalmarff.se

 

DENNIS NILSSON
0480 - 44 44 38
dennis@kalmarff.se

 

HENRIK ANDERSSON
073- 500 42 00