Kalmar energi

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Vi ansvarar för elledningarna i hela Kalmar tätort. Dessutom säljer vi el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har cirka 100 medarbetare.

Med omtanke om människa och miljö 
Vi erbjuder endast 100% förnybar energi och finns alltid tillhands personligen för våra kunder med klara besked och goda råd. Egentligen ser vi det inte som att vi säljer energi, utan vi skulle vilja uttrycka det så här: Vi värmer människor och lyser upp deras hem!

Logga in

Logga in som sponsor här.
Saknar du inlogg, var god kontakta marknadsavdelningen

Kontakta marknadsavdelning

ANDERS KLEVSAND
070 - 874 78 70
klevsand@kalmarff.se

 

DENNIS NILSSON
0480 - 44 44 38
dennis@kalmarff.se

 

HENRIK ANDERSSON
073- 500 42 00