Kalmar FF:s akademiverksamhet

Syftet med akademin är att genom en målmedveten satsning på verksamheten för spelarna i åldern 16-19 år lyckas med att få fram spelare till Kalmar FF:s A-lag.

Inom Akademin ryms tre lag: U19, U17 och U16 och de spelar samtliga i SEF:s nationella serier.

Verksamheten ger möjlighet att kombinera elitsatsning på fotboll och studier. Detta knyts samman med spelaren och hans föräldrar till en individuell utvecklingsplan, i syfte att nå målet med fotbollen såväl som med studierna och det sociala. Förutom fotbollsutveckling fokuseras det också på spelarens personlighetsutveckling.

Kalmar FF:s akademiverksamhet drivs i nära samarbetet med Kalmar gymnasieförbunds Fotbollsakademi (NIU), och träningarna i såväl skolan som Kalmar FF leds av välutbildade instruktörer.

Rekrytering till akademin sker främst från Kalmar FF:s ungdomsverksamhet, men även från övriga Småland och Blekinge. I vissa fall sker även nationell rekrytering.

 

Certifiering

Svensk Elitfotboll (SEF) har ett nationellt certifieringssystem av de akademier som finns i landet. Kalmar FF:s akademi har fyra stjärnor och fem möjliga i det certifieringssystemet.

Läs mer om Kalmar FF:s fyra stjärnor på tispelit.se

Svenska Spels Tipselitprojekt är en integrerad del av Kalmar FF:s akademiverksamhet.

 

Förberedande akademiverksamhet

Vissa delar av Kalmar FF:s ungdomsverksamhet innehåller inslag med avsikt att förbereda spelare för en framtid i akademin. Det finns en talanggrupp där duktiga spelare från regionen i 12-14-årsåldern samlas för att genomföra träningar med hög kvalitet. I föreningens enskilda ungdomslag väljs vissa cuper ut som en förberedande del inför steget till akademin.