Riktlinjer och principer för Kalmar FF:s Tipselitverksamhet

Syftet med Tipselit är att utveckla svensk fotboll genom en målmedveten satsning på unga talanger i åldern 16-19 år, med inriktning på att utveckla individuella färdigheter och spetskompetens hos spelarna.

Tipselit är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Svensk Elitfotboll och Svenska Spel, med syfte att utveckla svensk elitfotboll. Detta görs genom målmedveten satsning på unga talanger. Verksamheten ger möjlighet att kombinera elitsatsning på fotboll och studier. Detta knyts samman med spelaren och hans föräldrar till en individuell utvecklingsplan, i syfte att nå målet med fotbollen såväl som med studier och det sociala.

Förutom det rent fotbollstekniska så arbetar man också med spelarnas personlighetsutveckling.

Inom ramen för Tipselit skall vi vara ett föredöme gällande spelarutbildning i regionen, samt även engagera oss i ledarutbildning i såväl Kalmar FF som i de mindre föreningarna i regionen.

Tipselit utgör en integrerad del av Kalmar FF:s akademiverksamhet.