Parkering

Områden markerade med den gråa färgen är möjliga parkeringsplatser.

Följ anvisningarna när du parkerar och framför allt: Kom i god tid så löser sig parkeringsfrågan i lugn och ro.